Elika Elkarregin: GALDETEGIA / ENCUESTA

ELIKA ELKARREKIN GALDETEGIA - ELEBITAN

Hasierako Diagnostikoa

Step 1 of 2

  • INFORMAZIO OROKORRA / INFORMACIÓN GENERAL

  • HAURREN BAT ZURE ZAINTZAN IZANEZ GERO... / EN CASO DE TENER ALGÚN NIÑ@ A TU CUIDADO

  • KONTSUMO-OHITURAK / HÁBITOS de CONSUMO

  • 1. Non egiten dituzu erosketak? (Ondorengo aukeren artean zehaztu zeinetan eta zein portzentaietan) / 1. ¿Dónde realizas las compras? (elige entre las siguientes opciones, indicando las proporciones de cada una)
  • ELIKADURA-OHITURAK eta GASTRONOMIA-EZAGUTZA / COSTUMBRES ALIMENTARIAS y CONOCIMIENTO GASTRONÓMICO

  • AMAITZEKO... / PARA TERMINAR

  • 18. Tokiko elikagaien sustapenerako saltokiek, ondorengo zerbitzuak eskainiz gero, baloratu zure interesaren arabera, aukeretako bakoitza: / Si los pequeños comercios que promueven el producto local ofrecieses los siguientes servicios, valora según tu interes, cada una de las opciones:
  • Erantzuna baiezkoa bada... / Si la respuesta es afirmativa...